DeflaGyn-Q terápiás hatások

Komplex hatásmechanizmusának köszönhetően a DeflaGyn®-Q hüvelygél megszabadítja méhnyak irritált hámszövetét és a hüvely-nyálkahártyát a potenciálisan irritáló kórokozóktól. A DeflaGyn®-Q hüvelygél ily módon elősegíti a spontán remissziót a „figyelmes várakozás” feszült időszakában.

A DeflaGyn®-Q hüvelygél megfelel a nőgyógyászati irányelveknek is, mivel elsősorban a terápiamentes megfigyelési periódusban alkalmazandó. A terápiás hatást Huber professzor írta le (2).

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Egy retrospektív adatfelmérés alapján megállapítható, hogy DeflaGyn®-Q hüvelygél alkalmazása mellett a remisszió tendenciája jelentősen meghaladta a kezeletlen csoportét (2).

A VIZSGÁLAT KIVONATA

A vizsgálatot a Bécsi Sigmund Freud Egyetemen végezték. Az adatgyűjtés során elemezték a méhnyakrák primer és szekunder prevenciójának jelenlegi gyakorlatát, valamint a gyanús és citopatológiailag kóros leletek (PAP III és PAP IIID) kezelésének módját. Egy 24 hónapos időszakot vizsgáltak a preventív beavatkozások, a negatív/gyanús/kóros leletek előfordulása, illetve ezek alakulása, valamint a gyanús és kóros esetek kezelése szempontjából. 307 nőbeteg adatait elemezték. A felmérés időszakában 186 betegnek (60,6%) volt PAP III és 119 betegnek (38,8%) PAP IIID lelete. Két beteg (0,7%) esetében az adatok hiányoztak. 184 beteget kezeltek a hüvely géllel, míg 123 beteg nem részesült ilyen kezelésben. A spontán remisszió aránya a kezeletlen PAP III betegek csoportjában 6%, a PAP IIID betegek esetében 11% volt. Ugyanez az arány a hüvely géllel kezelt betegekben 77% (PAP III), illetve 71% (PAP IIID) volt (5. ábra).

A szerzők megállapítják, hogy az új kezelési lehetőség igen sikeresnek bizonyult PAP III és PAP IIID betegekben a következő kontroll vizsgálatig terjedő időszakban.

KLINIKAI ÖSSZEFOGLALÁS

A méhnyak-kenetek citológiai vizsgálata és annak értékelése – akár a PAP, akár a Bethesda osztályozás alapján történik – továbbra is fontos szerepet játszik a nőgyógyászati gyakorlatban és a szűrésben.(2) A citopatológiai vizsgálat megismétlésén kívül a konszenzus dokumentumok és irányelvek jelenleg nem fogalmaznak meg javaslatot a gyanús és citopatológiailag kóros esetek kezelésére vonatkozóan. A gyanús leletek a Papanicolaou-féle osztályozás szerint a PAP III és PAP IIID, a Bethesda szerint az ASC-US, ASC-H, LSIL és HSIL kategóriába sorolandók. A citológiai/hisztológiai progresszióban baktériumok, vírusok, gombák, az oxidációt elősegítő sejttöredékek és bizonyos életmódbeli tényezők játszanak szerepet.
Az elvégzett vizsgálatok bizonyítják a DeflaGyn®-Q hüvelygél kórokozókat megkötő és antioxidáns hatását. A termék hatásmechanizmusát terméksorozat vizsgálatok (bench testing) igazolják.

A hüvelygél jelenlegi dokumentációja kizár bármiféle farmakológiai, immunológiai vagy metabolikus hatást. Az egyes összetevők és a termék egészének hatásmechanizmusa így megfelel a 93/42/EEC direktívának. Az adatelemzés kimutatta a DeflaGyn®-Q hüvelygél hasznosságát és biztonságosságát. A gyanús és citopatológiailag kóros esetekben tapasztalt remisszió arány DeflaGyn®-Q hüvelygél mellett jelentősen meghaladta a kezeletlen csoportét, és az irodalmi adatokkal összehasonlítva is magasabb volt.
A tárgyalt irodalom és a szakértői jelentés alapján egyértelmű, hogy a DeflaGyn®-Q hüvelygélben található szilícium-dioxid és nátrium-szelenit semmiféle biztonsági kockázatot nem jelent.
A biztonságossági adatok alapján megállapítható, hogy az utasításoknak megfelelően alkalmazott DeflaGyn®-Q hüvelygél használata semmiféle további kockázatot nem jelent. A kezelés a jelenleg mérvadó gyakorlat kiegészítőjének tekintendő.(5)

Összefoglalva: az alkalmazás nagy biztonságát és a beteg számára nyújtott előnyöket mérlegelve megállapíthatjuk, hogy a DeflaGyn®-Q hüvelygél előny-kockázat aránya kiváló, és klinikai szempontból a termék megfelel az orvostechnikai eszközökre vonatkozó direktívának.
To Top